Transformátor nulové sekvence

  • Zero Sequence Transformer

    Transformátor nulové sekvence

    Přehled Tato řada transformátorů je vyrobena z termosetového pryskyřičného materiálu, který má dobré elektrické vlastnosti, mechanické vlastnosti a vlastnosti zpomalující hoření.Používá se s reléovými ochrannými zařízeními nebo signály, když napájecí systém produkuje zemnící proud s nulovou složkou.Umožňuje komponentám zařízení provádět pohyb a realizovat ochranu nebo monitorování.